چاپ

چاپ

در واحد چاپ صنایع  بسته بندی  تبریز با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی چاپ افست اروپایی بر روی ورقهای فلزی با بکارگیری مجرب ترین نیروی انسانی و بهره گیری از به روز ترین سیستم های نرم افزار کنترل رنگ با ماشین آلات چاپ 4 رنگ همزمان و با مطلوب ترین شرایط اقدام به چاپ طرح های مشتریان بر روی ورقهای فلزی میگردد.